• ประวัติเบียร์ เครื่องดื่มชนิดแรกของโลก

    ประวัติเบียร์ เครื่องดื่มชนิดแรกของโลก

    ประวัติเบียร์ เครื่องดื่มชนิดแรกของโลก อียิปต์โบราณมีตำนานว่า swapxcrypto เทพโอซิริสสอนมนุษย์ให้ทำเบียร์ และในเรือของโนอาห์ก็มีบันทึกไว้ว่า ได้บรรจุเบียร์ไปใช้ดื่ม ด้วยระหว่างลอยเรือหนีน้ำท่วมโลก!!! นานมาแล้ว ธัญพืชเพื่อใช้บริโภค ถูกนำมาหมักเป็นเบียร์ ในแง่ความเป็นจริงเชื่อกันว่าชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์รู้จักการทำเบียร์ ตั่งแต่เริ่มการเพาะปลูกธัญพืชเพื่อใช้บริโภคเสียอีก ในสมัยโบราณเปรียบเบียร์เป็นเสมือนขนมปังเหลว เพราะเกิดจากข้าว ชาวอียิปต์โบราณและเยอรมันเปรียบเบียร์ว่าเป็นสุดยอดยารักษาโรค หากดื่มพอเหมาะแล้วจะส่งผลให้เลือดลมดี เพราะในเบียร์มีวิตามินตัวหนึ่งชื่อโฟเลต หรือ กรดโฟลิค ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เบียร์ถือกำเนิดมาเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน แต่เพิ่งจะแพร่หลายไปทั่วโลกในศตวรรษที่ 19 บริษัทแรกที่นำเข้ามาผลิตเบียร์ในไทยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2477 ได้มีการเอ่ยถึงสูตรการทำเบียร์ในแผ่นดินเผาของบาบิลอน อายุกว่า 4,000 ปี ว่าในขณะที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีก็ได้พบภาชนะดินเผาอายุร่วม 5,000 ปีที่ภายในถูกนำไปวิเคราะห์ได้ส่วนประกอบที่คล้ายเบียร์ และตำราจากราวปี 1,600 ก่อนคริสตกาล ของอียิปต์กล่าวถึงการผสมสมุนไพรชนิดต่างๆ ลงไปในเบียร์เพื่อใช้เป็นยา เบียร์เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในบาบิลอน อียิปต์ ฮีบรู ฯลฯ รวมทั้งตะวันออกไกล ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้กับคนงานก่อสร้างปิรามิด กำแพงเมืองจีน และวิหารต่างๆ ในขณะที่นักเดินทางจะดื่มเบียร์แทนน้ำเปล่าเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ ประวัติเบียร์ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งทางสหภาพยุโรปเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อสรุปว่าเบียร์มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เพราะในเบียร์มีวิตามินตัวหนึ่งชื่อโฟเลต…

    Continue Reading

Search

About

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.